"Informator 2016/2017 dla woj. wielkopolskiego"

V. Kursy dla Rady Pedagogicznej

59/16. Ocenianie kształtujące, jako skuteczna metoda wyrównywania szans edukacyjnych

Uczestnicy poznając elementy oceniania kształtującego, spróbują dostrzec jego związek ze stosowanymi przez nauczyciela metodami pracy na lekcji. Przekonają się również, że stosowanie elementów oceniania kształtującego umożliwią nauczycielowi badanie efektywności swojej pracy dydaktycznej. Konsultacje.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych

Odpłatność:
  • 3800,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

60/16. Jak uczyć żeby nauczyć? - KURS

KURS

Uczestnicy szkolenia poznają kilka zasad skutecznej edukacji, czyli takiej, która ma doprowadzić uczniów, z jednej strony do zapamiętania nowych informacji, z drugiej - ułatwić ich późniejsze przypominanie. Szkolenie pomoże jego uczestnikom podnieść skuteczność swojej pracy a także wspomoże nauczycieli w efektywnym uczeniu uczniów jak się uczyć.

Proponujemy trzy moduły czterogodzinne. Każdy moduł może być realizowany, jako odrębne szkolenie.

I moduł – Pamięć i jej tajemnice.

Zagadnienia: zasady skutecznej edukacji, pamięć krótkotrwała, długotrwała i sensoryczna i ich rola w procesie uczenia się, metody skutecznego kierowania uwagą uczniów, porcjowanie informacji, jako metoda zwiększenia pojemności pamięci krótkotrwałej, rola powtarzania w procesie zapamiętywania. Metody powtarzania.

II moduł – Jak ustrzec się „trzech ZZZ” (zakuć, zaliczyć, zapomnieć)?

Zagadnienia: warunki trwałego zapamiętywania, metody tworzenia skojarzeń, efekt pierwszeństwa i świeżości, a układ lekcji, o „podwójnym kodowaniu”, czyli o roli angażowania wielu zmysłów w procesie uczenia się, odnoszenie do JA, czyli o łączeniu wiedzy z osobą ucznia.

III moduł – Metody aktywizujące raz jeszcze.

Zagadnienia: wskazówki do przypominania, czyli jak zapamiętać, żeby sobie przypomnieć, uczenie się przez doświadczenie, czyli przeżyć znaczy wiedzieć, motywowanie uczniów, czyli o roli wzmocnień, metody aktywizujące a skuteczna edukacja – podsumowanie.

Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych

Odpłatność:
  • 1800,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

61/16. Emisja głosu w mowie zawodowej.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności bezpiecznego dla zdrowia posługiwania się narządem mowy. Proponujemy Państwu specjalistyczny kurs, podczas którego poznacie jak efektywnie wykorzystywać możliwości swojego głosu. (grupa może liczyć max 16 osób)

Czas szkolenia 12 godz. dydaktycznych.

Odpłatność:
  • 1800,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)


Gdy placówka nie jest z Poznania, to do podanych cen szkoleń dodajemy kwotę za dojazd