"Informator 2016/2017 dla woj. wielkopolskiego"

IV. Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym
SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

57/16. Jak przeprowadzać ewaluację wewnętrzną w szkole.

Uczestnicy, nauczą się planować ewaluację, stosować narzędzia wykorzystywane w ewaluacji, formułować wnioski.

Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych.

Odpłatność:
  • 900,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

58/16. Jak wykorzystać wyniki ewaluacji wewnętrznej w pracy szkoły i w ewaluacji zewnętrznej?

Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób można korelować wyniki ewaluacji wewnętrznej z ewaluacja zewnętrzną, jak wykorzystać wyniki ewaluacji w pracy szkoły.

Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych.

Odpłatność:
  • 900,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)


Gdy placówka nie jest z Poznania, to do podanych cen szkoleń dodajemy kwotę za dojazd