"Informator 2016/2017 dla woj. wielkopolskiego"

III. Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne
SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Czas każdego szkolenia 4 godziny dydaktyczne.


52/19. Gotowośc dziecka 6 – letniego do podjęcia obowiązku szkolnego.

W programie: czynniki dojrzałości szkolnej 6 – latka, diagnoza edukacyjna dzieci rozpoczynających naukę szkolną, kryteria adaptacji szkolnej dziecka przedszkolnego, ryzyko dysleksji rozwojowej.

Odpłatność:
  • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

53/16. Wsparcie rozwoju psychoruchowego dziecka 6- letniego przed rozpoczęciem nauki szkolnej.

W programie : kryteria gotowości edukacyjnej dziecka 6 – letniego, obserwacja gotowości szkolnej w zakresie trudności dziecka i ewentualnego wsparcia ze strony środowiska domowego, zasady planowania treści i form bezpośredniego wspomagania rozwoju i przygotowania dziecka do nauki poprzez dostosowanie metod pracy terapeutycznej.

Odpłatność:
  • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

54/16. Organizacja pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w przedszkolu.

Organizacja pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w przedszkolu. W programie : interpretacja opinii PP – P zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN, formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dostosowane do problemów dziecka, warunki organizacji pomocy / kwalifikacje nauczycieli /, metody pracy stymulujące rozwój funkcji percepcyjno - motorycznych dziecka w wieku przedszkolnym.

Odpłatność:
  • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

55/16. Kiedy pozwolić, kiedy zabronić?

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli przedszkoli (z udziałem rodziców na części szkolenia). Poruszana problematyka dotyczy stawiania granic, odraczania gratyfikacji, stosowania zasady konsekwencji itp. Rodzice zapoznani zostają z ideą zmian programowych w przedszkolu.

Odpłatność:
  • 800,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

56/16. Stymulowanie potencjału intelektualnego i twórczego oraz zdolności kierunkowych dzieci w wieku przedszkolnym.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności rozpoznawania i rozwijania zdolności ogólnych, kierunkowych i twórczych oraz konstruowania scenariuszy zajęć z elementami treningu twórczego myślenia.

Odpłatność:
  • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

62/16. 10 błędów popełnianych przez kochających rodziców - jak mądrze wspierać rozwój dziecka w okresie przedszkolnym. Rada z udziałem rodziców. - NOWOŚĆ!

Warsztat zarówno dla rodziców i nauczycieli. Jak radzić sobie z konfrontacją, problemami, sposoby ich rozwiązywania. Uświadamianie błędów, sposoby ich unikania i szukanie wspólnych rozwiązań wychowawczych.

Odpłatność:
  • 850,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)