"Informator 2016/2017 dla woj. wielkopolskiego"

KURSY DOSKONALĄCE

1/16. Gotowośc dziecka 6 – letniego do podjęcia obowiązku szkolnego.

W programie: czynniki dojrzałości szkolnej 6 – latka, diagnoza edukacyjna dzieci rozpoczynających naukę szkolną, kryteria adaptacji szkolnej dziecka przedszkolnego, ryzyko dysleksji rozwojowej. Warsztaty.

Odbiorcy: wszyscy nauczyciele.
Łączna liczba zajęć: 4 godziny
Termin: styczeń 2017

Odpłatność:
  • 60,00 zł od osoby

2/16. Praca w klasie z uczniem z ADHD.

W programie: podłoże genetyczne - to nie uczeń niegrzeczny, a uczeń chory, wskaźniki ADHD odróżniające ucznia od dziecka z nadpobudliwością psychoruchową, jak pomóc dziecku w funkcjonowaniu w roli ucznia, dostosowanie metod pracy dydaktyczno – wychowawczej do możliwości ucznia z ADHD – wskazówki do pracy, konieczność współpracy z rodzicami - wskazówki do pracy. Warsztaty. - NOWOŚĆ

Odbiorcy: wszyscy nauczyciele.
Łączna liczba zajęć: 4 godziny
Termin: listopad 2016

Odpłatność:
  • 60,00 zł od osoby

3/16. Manipulacja i wywieranie wpływu – rozpoznawanie i obrona w pracy nauczyciela.

W programie zajęć: techniki wywierania wpływu, rozpoznawanie manipulacji, techniki obrony przed manipulacją. Warsztaty.

Odbiorcy: wszyscy nauczyciele.
Łączna liczba zajęć: 4 godziny
Termin: marzec 2017

Odpłatność:
  • 60,00 zł od osoby

4/16. Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego.

Seminarium

W programie: Jak gromadzić dokumentację, co jest istotne w rozwoju zawodowym nauczyciela.

Odbiorcy: nauczyciele mianowani.
Łączna liczba zajęć: 5 godzin.
Termin: listopad 2016

Odpłatność:
  • 80,00 zł od osoby

5/16. Strategie motywacji w edukacji.

W programie: różne modele motywacji, motywacja a osobowość, rola nauczyciela w budowaniu motywacji ucznia do nauki, sposoby motywowania do nauki.

Odbiorcy: wszyscy nauczyciele.
Łączna liczba zajęć: 4 godziny.
termin zostaje ustalony po zebraniu grupy min. 15 osób.

Odpłatność:
  • 50,00 zł od osoby

6/16. Inteligencja emocjonalna.

W programie: co to jest inteligencja emocjonalna, diagnozowanie deficytów inteligencji emocjonalnej, jak wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej.

Odbiorcy: wszyscy nauczyciele. Łączna liczba zajęć: 4 godziny.
termin zostaje ustalony po zebraniu grupy min. 15 osób.

Odpłatność:
  • 50,00 zł od osoby

7/16. Techniki uczenia się.

W programie będą zawarte podstawowe techniki skutecznego uczenia się, czynniki wspierające proces uczenia się oraz metody wspierania pamięci i koncentracji uwagi.

Odbiorcy: wszyscy nauczyciele.
Łączna liczba zajęć: 4 godziny.
termin zostaje ustalony po zebraniu grupy min. 15 osób.

Odpłatność:
  • 50,00 zł od osoby