UWAGA: poniższa informacja zawiera dane nieaktualnej oferty:
"Informator 2011/2012 dla woj. wielkopolskiego"

Prawo oświatowe – NOWOŚĆ

Warsztaty z tematyki Prawa Oświatowego

Kursy 49/11, 50/11, 51/11 mogą zostać zorganizowane również dla rad pedagogicznych,
Czas każdego szkolenia 4 godziny dydaktyczne.
Odpłatność 600 zł od grupy.


48/11. Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego krok po kroku

: warsztaty podczas, których nauczyciele stażyści będą mieli okazję poznać tajniki awansu zawodowego: terminarz, kalendarium, przykładowe dokumenty oraz zadać nurtujące pytania.
Liczba zajęć: 5 godzin.
Odpłatność: 50 złod osoby.
Termin: Listopad 2011r.


49/11. Prawo oświatowe – co nauczyciel wiedzieć powinien

: seminarium podczas którego nauczyciele dowiedzą się coś więcej o przepisach prawa oświatowego. Nie zabraknie informacji o karcie nauczyciela, ustawie o systemie oświaty czy o przywilejach i prawach nauczycieli.

Liczba zajęć: 4 godziny.
Odpłatność: 40 złod osoby.
Termin: Październik 2011r.


50/11. Wprowadzamy zmiany do statutu!

warsztaty praktyczne podczas, których będziemy mieli możliwość poznania zasad wprowadzania zmian do statutu oraz przygotowanie go zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Liczba zajęć: 4 godziny.
Odpłatność: 40 złod osoby.
Termin: Październik 2011r.


51/11. Prawo wewnątrzszkolne / wewnatrzprzedszkolne

warsztat poświęcony jednej z najważniejszych sfer w pracy nauczyciela – prawo wewnątrzszkolne. Znajomość, przestrzeganie oraz tworzenie i wprowadzanie zmian, tym właśnie zajmiemy się na warsztacie.
Liczba zajęć: 4 godziny.
Odpłatność: 40 złod osoby.
Termin: Grudzień 2011r.