2012-08-27
Zapraszamy na nowe szkolenia dla Rad Pedagogicznych

W tym roku szkolnym w naszej ofercie szczególnie polecamy nowe szkolenia dla Rad Pedagogicznych:

25/12. Ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
39/12. Stymulowanie twórczego myślenia uczniów
40/12. Co to są i jak rozwijać kompetencje kluczowe u uczniów