2012-03-08
Trwają zapisy do udziału w projekcie: „INTELaktywni nauczyciele – projektanci edukacyjnej przyszłości”

Fundusz Zaawansowanych Technologii INVESTIN wspólnie z firmą Intel, wdraża w Wielkopolsce dwa programy edukacyjne kierowane do nauczycieli. Pierwszy z nich to interaktywny program szkoleniowy w formie e-learningu, dotyczący nauczania metodą projektów (Intel Teach Elements – Project-Based Approaches). Dzięki prostej obsłudze programu i wielu dodatkowym wskazówkom, które podpowiadają jak efektywnie z niego korzystać, jest znakomitym narzędziem do zapoznania się z metodą projektów, z której korzystać będą uczniowie w każdej kategorii wiekowej.

Drugi program to nowoczesna platforma edukacyjna (Intel Teach – Advanced Online), integrującą nauczycieli poprzez współpracę przy tworzeniu projektów oraz wymianę wzajemnych doświadczeń. Umożliwia także kreowanie wspólnych ścieżek edukacyjnych, które będą stanowiły bazę naukowych projektów wykorzystywanych podczas prowadzonych zajęć.

Na podstawie badań sprawdzających poziom kompetencji uczniów, przeprowadzonych na zlecenie Intel, Cisco i Microsoft przez 60 ekspertów z zakresu edukacji określony został zakres umiejętności personalnych XXI wieku. Umiejętności te będą pożądane u przyszłych pracowników, dlatego ich kształtowanie musi zostać uwzględnione w procesie nauczania. Są to: kreatywne myślenie, twórcze rozwiązywanie problemów, efektywna komunikacja, kierowanie własną edukacją oraz umiejętność korzystania z nowych technologii.

Projekt „INTELaktywni nauczyciele – projektanci edukacyjnej przyszłości” stanowi odpowiedź na potrzebę kreowania tych umiejętności u uczniów za pomocą metody projektów oraz tworzenia interdyscyplinarnych ścieżek edukacyjnych.

Uczestnikami zostać mogą nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego. Rekrutacja do projektu rozpoczęła się w lutym. Do pierwszej grupy testującej program szkoleniowy oraz interaktywną platformę wybranych zostanie 16 nauczycieli (4 ze szkoły podstawowej, 4 z gimnazjum i 8 ze szkoły ponadgimnazjalnej). Kryterium rekrutacji będą dotychczasowe osiągnięcia w środowisku szkolnym oraz motywacje kandydatów do poznawania nowych metod nauczania. Kolejna grupa zostanie wybrana w kwietniu i składać się będzie z 70 nauczycieli.

Nauczyciele zakwalifikowani do projektu wezmą udział w warsztatach szkoleniowych z zakresu włączania produktów firmy Intel do programów nauczania, a po ich zakończeniu otrzymają certyfikat. Przede wszystkim jednak uczestnicy staną się jedynymi w Polsce nauczycielami stosującymi nowoczesną metodę kształcenia, która pozwoli rozwijać interdyscyplinarne umiejętności u młodych ludzi.

Co zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

Nic prostszego. Wystarczy wejść na stronę projektu: www.intelaktywni.kombinatorium.pl i zgłosić chęć uczestnictwa! W związku z rozpoczętą rekrutacją, zachęcamy do skorzystania z wyjątkowej okazji sprawdzenia programów firmy Intel i ich bezpłatnego użytkowania!

W lutym zrekrutowana zostanie 16-osobowa grupa nauczycielek i nauczycieli, którzy rozpoczną testowanie programów. Do tego etapu poszukujemy 4 osób z szkoły podstawowej, 4 z gimnazjum i 8 z szkół ponadgimnazjalnych. Kryterium rekrutacji będą dotychczasowe osiągnięcia w środowisku szkolnym oraz motywacje kandydatów do poznawania nowych metod nauczania. Kolejna grupa zostanie wybrana w kwietniu i składać się będzie z 70 nauczycieli.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do obejrzenia animacji na http://www.youtube.com/watch?v=ovUo5V7j5rc.

Chcesz zostać INTELaktywnym nauczycielem?

Skontaktuj się z nami!

Biuro projektu

ul. Matejki 46/3, 60-767 Poznań

www.intelaktywni.kombinatorium.pl
Informacja:
Katarzyna Łączna
+48 698 913 256

Więcej informacji o projekcie w zakładce INVESTIN