2011-09-26
Nowe szkolenia w ofercie ALMA

Informujemy, że w naszej ofercie pojawiły się nowe szkolenia.

Nowy kurs w ofercie dla Rad Pedagogicznych:

53/11 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w/g rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r.

Diagnoza specjalnych potrzeb uczniów, konstruowanie indywidualnych kart potrzeb ucznia wraz z planami działań wspierających . Szkolenie prowadzone przez edukatora posiadającego certyfikat MEN - Lider Zmian w obszarze pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Adresaci : nauczyciele masowych przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów (nie jest przeznaczony dla szkół specjalnych lub z oddziałami integracyjnymi).
Łączna liczba zajęć: 4 godziny
Odpłatność dla Rad Pedagogicznych 600 zł od grupy.

Nowe szkolenie doskonalące oraz dla Rad Pedagogicznych

54/11. Techniki muzyczno-ruchowe w edukacji - muzykoterapia

W procesie nauczania najważniejsze dla uzyskania maksymalnej efektywności jest połączenie wpływu na różne zmysły oraz oddziaływanie przez działanie. Dlatego proponujemy warsztaty technik muzyczno-ruchowych, które znakomicie sprawdzają się zarówno w przedszkolach jak i w szkole podstawowej, stanowią też doskonały materiał do zajęć relaksacyjnych. W trakcie warsztatów zapoznacie się Państwo z:

  • metodami pracy z materiałami
  • wykorzystaniem muzyki w pracy z grupą
  • zastosowaniem gier i zabaw muzycznych wykorzystujących dźwięk, rozwijających umiejętność słuchania, koncentracji, poczucia rytmu
  • metodami rozwijającymi umiejętność relaksacji i rozluźnienia dzięki zastosowaniu improwizacji ruchowej do muzyki.
WARSZTAT oparty jest na założeniach następujących metod: Klanza, Batii Strauss.

Łączna liczba zajęć: 4 godziny
Odpłatność: 50 zł od osoby termin: luty 2012

Dla Rad Pedagogicznych odpłatność 600zł od grupy.