2011-09-19
Nowe szkolenie doskonalące oraz dla Rad Pedagogicznych

Informujemy, że w naszej ofercie pojawiło się nowe szkolenie doskonalące oraz dla Rad Pedagogicznych.

52/11 Planowanie i dokumentowanie pracy nauczyciela

Na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia: Podstawa programowa a program - podstawa prawna, planowanie i dokumentowanie rocznej pracy nauczyciela, planowanie i dokumentowanie lekcji ( konspekt a scenariusz lekcji, formy i metody pracy, wykorzystanie czasu podczas lekcji, sprawdzanie i ocenianie wiedzy oraz umiejętności uczniów).

Łączna liczba zajęć: 4 godziny
Odpłatność: 50 zł od osoby termin: styczeń 2012

Dla Rad Pedagogicznych odpłatność 600zł od grupy.