2011-08-29
Uwaga zmiana w informatorze

Informujemy, że kurs dla Rad pedagogicznych nr 27/11 Zindywidualizowane programy/plany edukacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostaje zastąpiony warsztatem "Interpretacja nowych rozporządzeń MEN dotyczących ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych".

27/11 Interpretacja nowych rozporządzeń MEN dotyczących ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Celem szkolenia warsztatowego jest nabycie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci / uczniów oraz zapoznanie z modelem pracy nauczycieli i specjalistów z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / kompetencje i zadania, powoływanie zespołów, zasady tworzenia IPET, KIPU, PDW oraz dostosowanie wymagań wynikających z podstawy programowej do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka / ucznia./