2011-08-01
Blended-Learning - NOWOŚĆ

Kursy przy współpracy z wydawnictwem PWN.PL w formie Blended - Learning

Polecamy Państwu zestaw kursów dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. Nowatorska forma kursu na platformie e-learningowej połączonej z zajęciami stacjonarnymi. Forma blended-learning umożliwia wyczerpująco zapoznać się z tematem kursu jednocześnie dostosowując tempo nauki i zakres materiału do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika.

Polecamy w tej formie następujące kursy:
44/11. Terapia Marii Montessori
45/11. Kinezjologia Edukacyjna
46/11. Stymulacja Polisensoryczna
47/11. Integracja sensoryczna

UWAGA: zgłoszenia na wyżej wymienione kursy przyjmujemy do 15 października.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków finansowych EFS w ramach projektu „Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów” sfinansowało szkolenia blended-learning z zakresu terapii Marii Montersorii, Kinezjologii Edukacyjnej, Stymulacji Polisensorycznej oraz Integracji sensorycznej dla 100 nauczycieli.

W ramach projektu zostały opracowane i wdrożone innowacyjne programy nauczania rozwijających umiejętności społeczne i kompetencje kluczowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapraszam na strony dotyczące projektu www.pwn-iws.pl

REKOMENDACJE

W ramach projektu "Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów" uczestniczyłam w kursie e-learningowym. Jestem bardzo zadowolona z takiej formy, ponieważ w szybkim tempie zdobyłam bogatą wiedzę. Korzystałam z platformy w dogodnym dla siebie czasie. Materiały, które zostały przygotowane były rzeczowe, uporządkowane i przemyślane pod względem merytorycznym i metodycznym. Dotyczyły zarówno szczegółowych informacji nt. specjalnych potrzeb edukacyjnych, a także metod jakimi można pracować z uczniami. Z każdego obszaru był przygotowany test w formie krótkich ćwiczeń, aby utrwalić poznany materiał.

Kurs e-learningowy przyczynił się także do wymiany doświadczeń między nauczycielami. Był szybkim sposobem komunikowania się między mentorem a uczestnikami projektu. Na platformie zostały zamieszczone scenariusze zajęć opracowane przez uczestników. Polecam wszystkim kursy e-learningowe, które są nowoczesną formę doskonalenia zawodowego.

Uczestnik projektu
Edyta Miska - Mazgajczyk
nauczycielka SP nr 12 w Koninie
doradca metodyczny MODN w Koninie

Wszystkie lekcje przygotowane dla nauczycieli były bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Treści w nich zawarte były przydatne podczas prowadzenia zajęć wybraną metodą.

Praca na platformie odbyła się sprawnie, materiał podawany był etapowo. Uczestnik miał możliwość dostosowania partii materiału do indywidualnych potrzeb i możliwości oraz mógł systematycznie sprawdzać poziom opanowania zdobytej wiedzy. Bardzo przydatne były pytania, które były jednocześnie powtórką i utrwaleniem danego materiału.

Uczestniczki kursu
Katarzyna Wróblewska
Ewelina Rybczyńska
Szkoła Podstawowa w Hanulinie