2011-08-01
Nowe propozycje szkoleń dla rad pedagogicznych

W naszej ofercie pojawiły się nowe propozycje szkoleń dla rad pedagogicznych.

18/11. Tutoring jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Na zajęciach poruszone zostaną między innymi zagadnienia: Co to jest tutoring? Jaka jest jego istota? Jak wykorzystać tutoring do indywidualnego wspierania ucznia mającego problemy z nauką oraz ucznia zdolnego? Jak opracować indywidualny program rozwoju ucznia?

29/11. „Sokrates cafe” - propozycje ciekawych zajęć z uczniami do wykorzystania między innymi na lekcjach wychowawczych. Zajęcia dadzą wskazówki nauczycielom jak rozmawiać z uczniami na trudne tematy np. Czy wolność można ograniczać? Czy autorytet może być fałszywy? Mój stosunek do eutanazji.

Zob. też pozostałe grupy szkoleń dla rad pedagogicznych:

I. Wspomaganie i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
II. Wspomaganie działalności dydaktyczno-wychowawczej
III. Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne
IV. Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym
43/11. Emisja głosu w mowie zawodowej.