2011-08-01
Warsztaty z tematyki Prawa Oświatowego

Nowa kategoria szkoleń w ofercie CDN ALMA (zarówno dla osób indywidualnych jak i dla rad pedagogicznych).

48/11. Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego krok po kroku: warsztaty podczas, których nauczyciele stażyści będą mieli okazję poznać tajniki awansu zawodowego: terminarz, kalendarium, przykładowe dokumenty oraz zadać nurtujące pytania.
Liczba zajęć 5 godzin, Odpłatność: 50 zł/osoba, Listopad 2011r.

49/11. Prawo oświatowe – co nauczyciel wiedzieć powinien: seminarium podczas którego nauczyciele dowiedzą się coś więcej o przepisach prawa oświatowego. Nie zabraknie informacji o karcie nauczyciela, ustawie o systemie oświaty czy o przywilejach i prawach nauczycieli.
Liczba zajęć 4 godziny, Odpłatność: 40 zł/osoba, Październik 2011r.

50/11. Wprowadzamy zmiany do statutu! : warsztaty praktyczne podczas, których będziemy mieli możliwość poznania zasad wprowadzania zmian do statutu oraz przygotowanie go zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Liczba zajęć 4 godziny, Odpłatność: 40 zł/osoba, Październik 2011r.

51/11. Prawo wewnątrzszkolne / wewnatrzprzedszkolne : warsztat poświęcony jednej z najważniejszych sfer w pracy nauczyciela – prawo wewnątrzszkolne. Znajomość, przestrzeganie oraz tworzenie i wprowadzanie zmian, tym właśnie zajmiemy się na warsztacie.
Liczba zajęć 4 godziny, Odpłatność: 40 zł/osoba, Grudzień 2011r.