2010-06-10
GRANTY KURATORYJNE
dla nauczycieli matematyki

Zapraszamy na kursy "Edukacja matematyczna - nauczanie umiejętności podstawowych i złożonych" organizowane w ramach grantów KO Poznań.