2010-04-26
Zmiana terminu lub formy kursu 10/09

W związku z tym, że nie mamy kompletu na kurs: „Aktywizujące metody nauczania na lekcjach” (10/09), mamy następujące propozycje:

  1. Kurs przeniesiony zostanie na listopad 2010
  2. Odbędzie się w maju na zasadzie „pół e-lerningowej” tzn. jedno dwugodzinne spotkanie 11 maja godz. 17.00 – u nas w biurze, gdzie zainteresowane osoby dostaną instrukcje i plan działania (dla osób, które nie mogłyby przyjechać prześlemy instrukcję i plan postępowania mailem), obserwacja lekcji (do ustalenia). W wyznaczonych terminach przesłane by były do nas sprawozdania, na zakończenie możliwość zaproszenia nas do obserwacji własnej lekcji (opcjonalne).
Czekamy na decyzję
Maria Fryska