2015-10-16
Informacja o datach warsztatów

Pragniemy państwa poinformować, że daty warsztatów podane w informatorze oraz na stronie internetowej, są planowane na kilka miesięcy wcześniej i są terminami orientacyjnymi. MOGĄ ULEC ZMIANIE Z POWODÓW OKOLICZNOŚCIOWYCH LUB URUCHOMIENIA KOLEJNEGO TERMINU Z POWODU DUŻEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ!

Informacja ta jest zawarta w treści informatora, oraz na stronie internetowej.