2015-10-05
Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

Informujemy, że seminarium "Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego" odbędzie się dnia 19 listopada (czwartek) od godz. 16.00. Zapraszamy!

W programie: Jak gromadzić dokumentację, co jest istotne w rozwoju zawodowym nauczyciela.

Odbiorcy: nauczyciele mianowani.

Łączna liczba zajęć: 5 godzin.

Termin: 19 listopad 2015, godzina 16.00 w SP nr 40 przy ul. Garbary 82 w Poznaniu

Odpłatność: 60,00 zł od osoby