2013-11-12
Nowe szkolenie dla Rad Pedagogicznych!

"Budowanie spójnego systemu wzmocnień pozytywnych" - nowe szkolenie w ofercie dla Rad Pedagogicznych

w programie szkolenia:

- podstawowe zasady wzmacniania ucznia

- rola wzmocnień pozytywnych w motywowaniu uczniów do podejmowania pożądanych działań

- tworzenie systemu wzmocnień pozytywnych w oparciu o dostępną nauczycielom / szkole bazę wzmocnień.

Cena 650 zł

Zapraszamy!