2013-09-09
Nowy kurs dla Rad Pedagogicznych w ofercie 2013/2014

31/13. Jak uczyć żeby nauczyć? - KURS NOWOŚĆ!

Uczestnicy szkolenia poznają kilka zasad skutecznej edukacji, czyli takiej, która ma doprowadzić uczniów, z jednej strony do zapamiętania nowych informacji, z drugiej - ułatwić ich późniejsze przypominanie. Szkolenie pomoże jego uczestnikom podnieść skuteczność swojej pracy a także wspomoże nauczycieli w efektywnym uczeniu uczniów jak się uczyć.

Proponujemy trzy moduły czterogodzinne. Każdy moduł może być realizowany, jako odrębne szkolenie.

I moduł – Pamięć i jej tajemnice.

Zagadnienia: zasady skutecznej edukacji, pamięć krótkotrwała, długotrwała i sensoryczna i ich rola w procesie uczenia się, metody skutecznego kierowania uwagą uczniów, porcjowanie informacji, jako metoda zwiększenia pojemności pamięci krótkotrwałej, rola powtarzania w procesie zapamiętywania. Metody powtarzania.

II moduł – Jak ustrzec się „trzech ZZZ” (zakuć, zaliczyć, zapomnieć)?

Zagadnienia: warunki trwałego zapamiętywania, metody tworzenia skojarzeń, efekt pierwszeństwa i świeżości, a układ lekcji, o „podwójnym kodowaniu”, czyli o roli angażowania wielu zmysłów w procesie uczenia się, odnoszenie do JA, czyli o łączeniu wiedzy z osobą ucznia.

III moduł – Metody aktywizujące raz jeszcze.

Zagadnienia: wskazówki do przypominania, czyli jak zapamiętać, żeby sobie przypomnieć, uczenie się przez doświadczenie, czyli przeżyć znaczy wiedzieć, motywowanie uczniów, czyli o roli wzmocnień, metody aktywizujące a skuteczna edukacja – podsumowanie.

Odpłatność 1800 zł - 12 godzin dydaktycznych, lub 650 zł za wybrany moduł.