2013-06-24
Nowe szkolenia w ofercie 2013/2014

Rodzic roszczeniowy w szkole - sztuka porozumienia

w programie zajęć:

 1. Techniki, strategie i zasady komunikacyjne sprzyjające porozumieniu nauczyciel z rodzicem o postawie roszczeniowej
 2. Kompetencje psychospołeczne nauczyciela umożliwiające właściwe reagowanie na roszczeniowe zachowanie rodziców
  • Umiejętność modelowania pozytywnych relacji z rodzicami wykorzystując świadomie własne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej,
  • Rozpoznawanie manipulacji stosowanej przez roszczeniowych rodziców i uruchamianie skutecznego sposobu obrony przed nią,
  • Wykorzystywanie strategii służącej konstruktywnemu przyjmowaniu skarg i wyrażaniu krytyki,
  • Stosowanie techniki perswazji jako skutecznego narzędzia w porozumieniu z rodzicami
  • Stosowanie zasady rozmowy interwencyjnej w sytuacji trudnej i konfliktowej
  • Rozpoznawanie mechanizmów obronnych stosowanych przez rodziców i reagowanie na nie właściwie.
Szkolenie doskonalące forma 4 godzinna.
Szkolenie dla Rad Pedagogicznych forma 4, 6, 8 lub 12 godzinna.