2013-06-10
Nowe szkolenia w ofercie 2013/2014

Doradztwo zawodowe w pracy wychowawczo – dydaktycznej

w programie zajęć:

 • jak realizować obowiązek doradztwa zawodowego na lekcjach wychowawczo – dydaktycznych
 • określanie typów osobowości i formułowanie komunikatów zwrotnych
 • dopasowywanie zawodów do typów osobowości
 • tendencje na rynku pracy
 • kompetencje ważne w odnalezieniu się na rynku pracy
 • metody diagnozujące
Forma warsztatowa - 4 godziny

Koncentracja uwagi – wspieranie podstawowej kompetencji w procesie uczenia się

w programie zajęć:

 • ćwiczenia wspierające koncentrację uwagi
 • przygotowywanie zajęć wspierających procesy koncentracji uwagi
 • koncentracja a neurologia i styl życia
Forma warsztatowa 4 godziny

Manipulacja i wywieranie wpływu – rozpoznawanie i obrona w pracy nauczyciela

w programie zajęć:

 • techniki wywierania wpływu
 • rozpoznawanie manipulacji
 • techniki obrony przed manipulacją
Forma warsztatowa 4 godziny