2008-12-18
Strategie nauczania matematyki w kontekście matury 2010

Ola Gębura zajęła się przygotowaniem ostatecznej wersji "Matematycznych schodków". Zostały one podzielone na działy, co ułatwi - mam nadzieję - pracę z nimi. W części 1 znajduje się propozycja pracy z tymi materiałami oraz lista uczestników projektu - proszę sprawdzić czy nikogo nie pominęliśmySPIS TREŚCI (wszystkie dokumenty w formacie DOC)

 1. Jak pracować + uczestnicy projektu
 2. Dział 1 - Liczby rzeczywiste
 3. Dział 2 - Wyrażenia algebraiczne
 4. Dział 3 - Równania i nierówności
 5. Dział 4 – Funkcje
 6. Dział 5 - Ciągi liczbowe
 7. Dział 6 – Trygonometria
 8. Dział 7 – Planimetria
 9. Dział 8 - Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej
 10. Dział 9 – Stereometria
 11. Dział 10 - Elementy statystyki opisowej i rachunku prawdopodobieństwa
 12. Odpowiedzi
 13. Sprawdziany